Fysio in motion

Missie & visie

Gespecialiseerd

Vertrouwd

Innovatief

Missie

Fysio in Motion ziet het als zijn missie om patiënten met lichamelijke klachten binnen een zo’n kort mogelijke tijd weer zo gezond als mogelijk terug te laten keren in het dagelijks leven. Wij vinden het belangrijk om een goede balans te creëren tussen manuele handelingen en oefentherapie in samenwerking met u als patiënt.

Waarmee wij ons proberen te onderscheiden van andere fysiotherapeuten is dat wij echt de doelstellingen van onze patiënten voorop zetten. Het is belangrijk om voor ons net dat stapje extra te doen om deze doelstellingen te bereiken in een zo kort mogelijke periode. Dit kunnen wij bieden doordat er een brede kennis is van de therapeut en de kwaliteit van de behandelingen zo hoog mogelijk proberen aan te bieden.

Visie

De doelstellingen van de patiënt staan altijd voorop, daarom vinden wij het belangrijk om dit ook als feedback te krijgen van de patiënt. De ervaringen die ze met ons hebben zijn essentieel in onze benadering.

Om patiënten een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden heeft de therapeut zich gespecialiseerd in verschillende behandelmethodes. De kracht ligt voornamelijk bij de handtherapie en orthopedische revalidatie maar ook in de revalidatie van sportklachten voelt hij zich thuis.

Tijdens de behandeling wordt er zoveel mogelijk gewerkt d.m.v. richtlijnen en protocollen die zijn voorgeschreven vanuit het KNGF, op die manier kunnen wij de kwaliteit van de behandeling zoveel mogelijk blijven waarborgen. Het is tevens belangrijk om nauw samen te werken met andere zorgverleners en professionals binnen onze regio.