Fysio in motion

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de behandelend fysiotherapeut van Fysio in Motion.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 • Betalingen kunnen direct na de behandelingen via pin worden betaald bij de therapeut. U ontvangt dan een betalingsbewijs en eventueel een factuur.
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 • U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL58ABNA0817793615 ten name van Fysio in Motion te Almere
 • Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.